วัฒนธรรมที่น่าอัศจรรย์

ผู้ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้วัดเป็นมากกว่าโบราณคดีหรือวัฒนธรรมที่น่าอัศจรรย์ ยังเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ปัจจุบัน 23% ของผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดบันเทียเมียนเจยซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดยังคงอาศัยอยู่ในความยากจน แต่สถานการณ์มีการปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆกับจำนวนนักท่องเที่ยว จาก 2008-2016, จำนวนผู้เข้าชม Banteay Chhmar เพิ่มขึ้น 112%

ตามที่กองทุนมรดกโลก ถ้าเราไม่ได้เปิดวัดนี้จะไม่มีนักท่องเที่ยวที่นี่” นายเหมาซีประธานกลุ่มการท่องเที่ยวของชุมชนเมืองบันทายชาฮาร์บอก CNN “ตอนนี้ชาวบ้านทุกคนสามารถหารายได้จากการเปิดโฮมสเตย์อาหารทำอาหารและขายงานฝีมือ ถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศ Nil Loeun อายุ 67 ปีได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวที่เพิ่งเปิดโฮมสเตย์ใกล้วัด เมื่อนักท่องเที่ยวมาและอยู่บ้านฉันชีวิตครอบครัวของฉันก็ดีขึ้น