ขนส่งฯเผยร่างกฎกระทรวงแอปเรียกรถรับส่งไม่ใช่เจ้าของรถไม่มีสิทธิ์ขับ

กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม เผยแพร่ร่างกฎกระทรวงสำหรับทำประชาพิจารณ์ เกี่ยวกับการทำให้แอปพลิเคชันเรียกรถรับส่ง อาทิ แกร็บ ให้ถูกกฎหมาย บนเว็บไซต์ของกรมอย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวนี้ กลับพบว่ามีหลายประเด็นที่ยังมีความไม่ชัดเจน เช่น ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวอนุญาตให้คนขับที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันต้องเป็นเจ้าของรถที่ให้บริการเท่านั้น

เท่ากับว่าจะใช้รถของคนในครอบครัวหรือคนอื่นให้บริการไม่ได้ ข้อ ๓ เจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลผู้ใดจะนำรถของตนมารับคนโดยสารต้องดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันหรือระบบอื่นใดของผู้ให้บริการขนส่งล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก โดยได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนและต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข” ร่างกฎกระทรวง ระบุ นอกจากนั้น ผู้ให้บริการยังต้องนำรถไปขึ้นทะเบียนขอรับในอนุญาตขับขี่สาธารณะภายใน 120 วันหลังกฎหมายบังคับใช้ ซึ่งทำให้เกิดคำถามว่าเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รองรับการขออนุญาตมีเพียงพอต่อจำนวนผู้ขับขี่รถป้ายดำที่มีอยู่ในท้องถนนมากมายหรือไม่ และจะส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารอย่างไรในช่วงเวลาการปรับระบบให้ถูกกฎหมาย