กลไกที่เอื้อต่อการพัฒนาโรคมะเร็ง

กลไกที่เอื้อต่อการพัฒนาโรคมะเร็ง ปัจจัยภายนอกหลายประการรวมถึงควันบุหรี่และการฉายรังสีสามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อ DNA ของเซลล์ หากความเสียหายของ DNA ประเภทนี้เหลือไว้เพื่อสะสมเป็นเวลาหลายปีเซลล์ที่ได้รับผลกระทบอาจสูญเสียการควบคุมการแบ่งตัวและการเติบโตของเซลล์ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาของมะเร็งผลกระทบจากกลไกการพัฒนาของมะเร็งนี้

ขั้นตอนที่ใหญ่กว่าเพื่อค้นหาคำตอบ สามารถทำให้เกิดการหยุดชะงักของข้อมูลทางพันธุกรรมของเซลล์ซึ่งสามารถนำไปสู่ การพัฒนาโรคมะเร็งส่วนที่เป็นรูปวงแหวนของดีเอ็นเอมานานหลายทศวรรษ พบได้ในเซลล์ของเราพวกมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางพันธุกรรมปกติของเราซึ่งถูกเก็บไว้ในรูปของโครโมโซม